Wiadomości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zarządzanie plikami cookies i ochrona danych osobowych

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych jest Eurotext Ltd., spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 09106273. Podmiot ten jest wpisany w rejestrze ICO pod numerem ZA158998.
  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (GDPR and the Data Protection Act 2018 z dnia 25 maja 2018r.)
  3. Szanujemy prawo do prywatności naszych Użytkowników i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na zasadach określonych tą Polityką Prywatności.
 2. COOKIES
  1. Witryna wiadomosci.co.uk korzysta z plików cookies.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP Użytkownika, przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz innych informacji przesyłanych do witryny automatycznie przy wejściu Użytkownika na stronę.
  3. Dane z plików cookies służą do celów statystycznych oraz do monitorowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Analizy informacji o użytkownikach dokonujemy za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji treści strony internetowej.
  4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia cookies ze swojego komputera oraz wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 3. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE
  1. Wrażliwe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail, zbierane są w celach marketingowych. Następuje to wyłącznie za zgodą Użytkownika. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy w celu wykonania usługi oraz we własnych celach marketingowych.
  2. Powyższe dane są zbierane i przetwarzane podczas:
   1. prowadzenia korespondencji w sprawie wyceny lub wykonania usługi. Pisząc do nas email Użytkownik zgadza się na odpisanie mu na ten adres email, a także na otrzymywanie od nas wiadomości email o treściach marketingowych.
   2. zapisania się na nasz darmowy newsletter. Zapisując się na newsletter Użytkownik zgadza się na otrzymanie od nas wiadomości email zawierających nowości, a także na otrzymywanie od nas wiadomości email o treściach marketingowych.
   3. zapisania się na nasze szkolenie. Zapisując się na szkolenie Użytkownik zgadza się na otrzymanie od nas informacji o szkoleniu, a także na otrzymywanie od nas wiadomości email o treściach marketingowych.
   4. prowadzenia działań operacyjnych spółki: wykonywanie usług, księgowość, zarządzanie projektami, marketing itp.
 4. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU DO CELÓW WYKONANIA USŁUGI
  1. W związku z faktem, że nie da się wykonać usługi bez pobrania wrażliwych danych osobowych jak i innych danych o Użytkowniku, podanie tych danych jest podstawowym i koniecznym warunkiem zawarcia Umowy o usługę.
  2. Zgodnie z Artykułem 6 ustawy GDPR z dnia 25 maja 2018r., już sam przypadek, w którym „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”, czyni przetwarzanie tych danych zgodne z prawem.
  3. Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich oraz mogą do nich mieć dostęp inne podmioty, mające inną Politykę Prywatności, ale tylko w celach koniecznych do wykonania usługi i prowadzenia działalności spółki.
  4. Spółka nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i wykonania Umowy, prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz we własnych celach marketingowych.
  2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@eurotext.uk
  4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.