Wiadomości

Trwa kwalifikacja wojskowa w Polsce. Czy mężczyźni mieszkający w UK muszą się stawić?

Od 1 lutego na terenie całej Polski trwa kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia br.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022-2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed

c) dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach takich jak zawody medyczne, weterynaryjne, morskie oraz lotnicze, wezwanie może także dotyczyć absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach takich jak analityka medyczna, farmacja, wydział lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, oraz w szkołach policealnych na kształcących w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Ćwiczenia rezerwy, wojskowa komisja kwalifikacyjna, a pobyt za granicą

Zarówno stawienie się na komisję wojskową jak i odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę przebywającego za granicą nie jest obowiązkowe pod warunkiem, że przebywa tam na stałe i zostanie to właściwie udowodnione.

Dowodem na stały pobyt za granicą może być między innymi brak meldunku na terenie Polski lub zaświadczenie potwierdzające stałe zamieszkanie na obszarze innego kraju.

Czy w razie wojny obywatele Polski mieszkający za granicą mają obowiązek obrony kraju?

Według ustawy o Obronie Ojczyzny, wersja od: 23 lutego 2024 r. brzmi:

Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Ten artykuł nie stanowi porady prawnej, został przygotowany na podstawie dostępnych publicznie źródeł i ma jedynie charakter informacyjny. Należy zasięgnąć indywidualnej porady prawnej przed podjęciem jakichkolwiek decyzji.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Wiadomości podawane są w dobrej wierze i są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, w momencie publikacji. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za decyzje podejmowane na ich podstawie. Wiadomości nie stanowią porad prawnych ani medycznych. Zawsze sprawdzaj aktualne na oficjalnych stronach.

Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.