Wiadomości

Królewska przemowa w Parlamencie - 5 najważniejszych zapowiedzi

We wtorek 7 listopada nastąpiło otwarcie sesji Parlamentu przez Króla Karola III.

Rząd przedstawił swój program legislacyjny na następną kadencję parlamentarną w ostatnim przemówieniu królewskim przed następnymi wyborami.

Otwierając pierwsze przemówienie króla, a nie królowej od ponad 70 lat, Karol III złożył hołd „dziedzictwu służby i oddania” pozostawionemu przez jego matkę, królową Elżbietę II.

Powiedział, że priorytetem jego rządu „jest podjęcie trudnych, ale niezbędnych długoterminowych decyzji, aby zmienić ten kraj na lepsze”.

Przemówienie zawiera 21 aktów prawnych, czyli mniej niż 38 projektów ustaw ogłoszonych w przemówieniu królowej, które król Karol przedstawił pod nieobecność matki w maju 2022 r. Oto najważniejsze zmiany zapowiedziane w przemówieniu króla i jakie jest prawdopodobieństwo, że zostaną ono przyjęte przed następnymi wyborami:

Ustawa o tytoniu i e-papierosach

Ta ustawa wprowadza przepisy niezbędne do wprowadzenia zakazu palenia dla przyszłych pokoleń, a także rozprawienia się z branżą e-papierosów.

W zeszłym miesiącu Sunak w swoim przemówieniu na konferencji Partii Konserwatywnej ogłosił, że wiek uprawniający do zakupu wyrobów tytoniowych powinien co roku wzrastać.

Nowe prawo ostatecznie oznaczać będzie, że tytoniu nie będzie można sprzedawać osobom urodzonym 1 stycznia 2009 r. lub później, czyli obecny 14-latek nigdy nie będzie mógł kupić papierosów legalnie.

Obejmuje również środki mające na celu zwalczanie palenia e-papierosów wśród młodzieży, takie jak ograniczenie dostępnych smaków i uregulowanie opakowań, aby zapobiec skierowaniu ich do dzieci.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wejdzie w życie?

3/5: Parlamentarzyści nie będą mieli obowiązku głosowania za tą ustawą, co oznacza, że rząd może napotkać pewne trudności przy jej uchwalaniu. Partia Pracy oświadczyła jednak, że poprze ten projekt.

Ustawa o dzierżawie i własności

Projekt ustawy sprawi, że przedłużenie umowy własności (dzierżawy nieruchomości lub gruntu będzie tańsze i łatwiejsze, a także wydłuży standardowy okres prawa własności z 90 do 990 lat.

Usunie również nowy wymóg, aby najemcy byli właścicielami domu przez dwa lata, zanim będą mogli skorzystać z tych zmian.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wejdzie w życie? 3/5: Problem ten jest bardzo skomplikowany. Naprawienie tego może zająć trochę czasu, co może opóźnić sprawę do następnych wyborów.

Ustawa o najemcach (reforma).

W swoim przemówieniu król powiedział, że „najemcy odniosą korzyści z większego bezpieczeństwa najmu i lepszej wartości, podczas gdy właściciele skorzystają z reform zapewniających pewność, że będą mogli odzyskać swoje nieruchomości w razie potrzeby” dzięki tej ustawie.

Ustawa wprowadza większe uprawnienia w zakresie eksmisji lokatorów o charakterze antyspołecznym, uniemożliwia właścicielom wydawanie zakazów dotyczących zwierząt domowych i karze właścicieli popełniających przestępstwa.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wejdzie w życie?

3/5: Opóźnienie wprowadzenia zakazu eksmisji „bez winy” może przeszkodzić w pracach nad przyjęciem tej ustawy przez parlament.

Ustawa o rykszach (Londyn).

Celem tego aktu prawnego skupiającego się na Londynie jest „zajęcie się plagą nielicencjonowanych ryksz w Londynie”.

Wprowadzi nowy system licencjonowania ryksz w ramach Transport for London (TfL), który obejmuje ustalanie cen biletów i przeprowadzanie kontroli kierowców przed przyjęciem przez nich opłat.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wejdzie w życie?

5/5: Wielu parlamentarzystów wie o „pladze” rykszw Londynie i jest mało prawdopodobne, aby kwestia ta spotkała się ze znaczącym sprzeciwem.

Projekt ustawy o wyrokach skazujących

Król powiedział w swoim przemówieniu, że ta ustawa „zapewni drastyczne wyroki najpoważniejszym przestępcom i zwiększy pewność ofiar”.

Nowe przepisy będą wymagały od sądów wydawania wyroków dożywotniego więzienia wobec przestępców, którzy dopuszczają się morderstwa z elementami seksualnymi lub sadystycznymi.

Zagwarantuje również, że gwałciciele i osoby skazane za przestępstwa seryjne nie zostaną przedterminowo zwolnione i będą musiały odbyć pełną karę.

Inne środki obejmują założenie, że kary pozbawienia wolności poniżej 12 miesięcy zostaną zawieszone oraz wydłużenie godziny policyjnej w domu w przypadku niektórych przestępców.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wejdzie w życie?

5/5: Środki zawarte w tej ustawie cieszą się szerokim poparciem międzypartyjnym i prawdopodobnie będą miały wysoki priorytet dla rządu.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Wiadomości podawane są w dobrej wierze i są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, w momencie publikacji. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za decyzje podejmowane na ich podstawie. Wiadomości nie stanowią porad prawnych ani medycznych. Zawsze sprawdzaj aktualne na oficjalnych stronach.

Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.