Wiadomości

Dziecko nie chodzi do szkoły? Wzrasta grzywna za nieobecności.

Jeśli Twoje dziecko nie pójdzie do szkoły bez ważnego powodu możesz dostać grzywnę. Proces ten obecnie różni się w zależności od gminy, ale od sierpnia będzie ujednolicony.

Photo by CDC on Unsplash

Kiedy dziecko może nie pójść do szkoły?

Uczeń musi uczęszczać do szkoły każdego dnia, w którym szkoła jest otwarta. Istnieje jednak kilka powodów, dla których nieobecność będzie usprawiedliwiona. Są to:

  • choroba. O każdej chorobie trzeba poinformować szkołę rano.
  • wyjątkowe okoliczności np. pogrzeb. Żeby nieobecność była usprawiedliwiona trzeba uzyskać jednak wcześniejsza zgodę szkoły.
  • uroczystości religijne. Wymagana jest wcześniejsza zgoda szkoły.
  • brak transportu. Dotyczy to tylko dzieci, które korzystają z transportu organizowanego przez gminę.
  • dla rodzin prowadzących cygański tryb życia i nie mają stałego miejsca zamieszkania, kiedy rodzina zmienia miejsce pobytu

Co się stanie, jeśli moje dziecko ma nieusprawiedliwione nieobecności?


Jeśli dziecko jest nieobecne i rodzice nie otrzymali wcześniejszej zgody od dyrektora na zabranie dziecka ze szkoły, szkoła i władze lokalne mogą podjąć odpowiednie działania.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań oczekuje się, że szkoła i samorząd lokalny udzielą rodzicom wsparcia w poprawie frekwencji dziecka.

Kiedy można dostać grzywnę?

Jeśli dziecko będzie miało nieusprawiedliwione więcej niż 5 pełnych dni szkoły.

Środki karne mogą obejmować:

  • Grzywna – władze lokalne mogą nałożyć grzywnę na jednego lub obu rodziców. Jeśli nie zapłacisz kary w ciągu 28 dni, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za nieobecność dziecka w szkole.
  • Nakaz Nadzoru Oświatowego (Education Supervision Order) z sądu rodzinnego – jeśli samorząd uzna, że potrzebujesz wsparcia w posyłaniu dziecka do szkoły, ale nie współpracujesz, może wystąpić do sądu o Nakaz Nadzoru Oświatowego. Zostanie wyznaczony opiekun, który pomoże w rozpoczęciu nauki dziecka. Władze lokalne mogą to zrobić zamiast wszczynania postępowania karnego.
  • Akt oskarżenia – oznacza to, że samorząd skieruje sprawę do sądu. Rodzicom grozi kara grzywny, nakaz społeczny lub kara pozbawienia wolności do 3 miesięcy. Sąd może również wydać Nakaz Rodzicielski lub ukarać rodziców grzywną do £2,500.

Kara grzywny wzrośnie

Od sierpnia 2024 wzrosną kary za nieusprawiedliwione nieobecności. Obecnie kara grzywny wynosi £60 lub £120 jeśli nie zostanie zapłacona w ciągu 21 dni, ale od sierpnia będzie wynosiła £80 lub £160 jeśli nie zostanie zapłacona w ciągu 21 dni.

Dodatkowo, karę grzywny będzie można dostać tylko dwukrotnie w ciągu 3 lat. Jeśli rodzice przekroczą ten limit samorząd będzie mógł rozważyć inne środki.

Kary grzywny są ostatecznością, a rodzicom w pierwszej kolejności zostanie zaoferowane wsparcie, które pomoże im poprawić frekwencję ich dziecka. Zdecydowana większość kar za nieusprawiedliwioną nieobecność (89%) wydawana jest za wyjazdy na urlop w trakcie trwania nauki.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Wiadomości podawane są w dobrej wierze i są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, w momencie publikacji. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za decyzje podejmowane na ich podstawie. Wiadomości nie stanowią porad prawnych ani medycznych. Zawsze sprawdzaj aktualne na oficjalnych stronach.

Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.