Wiadomości

Co to jest skandal z systemem Horizon w urzędzie pocztowym Post Office?

Skandal Horizon to chyba największa w historii Wielkiej Brytanii seria pomyłek sądowych, w wyniku których w latach 1999–2015 ponad 900 właścicieli placówek pocztowych postawiono przed sądem za kradzież, fałszywe księgowanie i defraudację, podczas gdy manko w ich placówkach wynikało w rzeczywistości z błędów w księgowości Post Office czyli oprogramowania „Horyzont”.

Photo by Mick Haupt on Unsplash

Sprawy sądowe, wyroki skazujące, kary więzienia, utrata środków do życia i domów, zadłużenie i bankructwo odcisnęły ogromne piętno na ofiarach i ich rodzinach, prowadząc do stresu, chorób, rozwodów, a w co najmniej czterech przypadkach do samobójstwa.

W 2019 r. Wysoki Trybunał orzekł, że system Horizon jest wadliwy, a w 2020 r. rząd wszczął publiczne dochodzenie. Od 2020 r. sądy zaczęły uchylać wyroki skazujące. Ale w styczniu 2024 r. niektóre ofiary nadal walczą o uchylenie wyroków skazujących i otrzymanie odszkodowania, dochodzenie publiczne jest w toku, a Met Police prowadzi dochodzenie w sprawie Post Office pod kątem potencjalnych przestępstw związanych z oszustwami.

Jak to się zaczęło?

System księgowy Horizon został opracowany przez firmę ICL Pathway, której właścicielem jest japońska firma Fujitsu. W 1999 roku Poczta Post Office rozpoczęła wdrażanie nowego oprogramowania w placówkach, zarządzanych przez podwykonawców pracujących na własny rachunek na podstawie umów z Urzędem Pocztowym.

Niemal natychmiast niektórzy właściciele placówek pocztowych zauważyli że nowy system wykazuje braki w kasie, czasami opiewające na tysiące funtów.

Post Office twierdziło, że system działa prawidłowo, a w przypadku wystąpienia manka ścigała właścicieli placówek lub zmuszała ich do uzupełnienia brakującej kwoty.

Post Office ma uprawnienia takie jak Prokuratura więc firma mogła wewnętrznie ścigać przestępstwa.

Jak to wyszło na jaw?

W maju 2009 r. Computer Weekly opublikował historię o problemach z oprogramowaniem Horizon, a we wrześniu 2009 r. właściciel placówki pocztowej Alan Bates założył stowarzyszenie Justice for Subpostmasters Alliance (JFSA).

W 2012 roku, w wyniku nacisków ze strony działaczy i parlamentarzystów, Urząd Pocztowy wyznaczył biegłych rewidentów Second Sight do przeprowadzenia śledztwa w sprawie Horizon. Śledczy doszli do wniosku, że w programie Horizon występują błędy, które mogą skutkować rozbieżnościami księgowymi, jednak Urząd Pocztowy upierał się, że nie wystąpiły problemy ogólnosystemowe z oprogramowaniem i zrezygnował z usług Second Sight.

Pierwsze wygrane

W 2019 r. grupa 555 właścicieli placówek pocztowych pod przewodnictwem Batesa wygrała pozew grupowy wniesiony do sądu przeciwko Urzędowi Pocztowemu, w którym sędzia orzekł, że Horizon zawiera błędy i wady. Poczta zgodziła się na pozasądową ugodę na kwotę 58 milionów funtów. Koszty prawników wyniosły 47 milionów funtów, co oznaczało, że każdy z nich miał zaledwie około 20 000 funtów.

Jako pierwsze uchylono wyroki skazujące sześciu właścicieli placówek pocztowych, którzy zostali skazani przez sądy pokoju i których apelacje zostały rozpatrzone w Sądzie Koronnym w Southwark w grudniu 2020 r.

Do dziś tylko 93 osoby zostały uniewinnione.

We wrześniu 2020 r. rząd powołał komisję śledczą Post Office Horizon IT Enquiry, której przewodniczy emerytowany sędzia Sir Wyn Williams, w celu zbadania wdrożenia i wad systemu Horizon, które doprowadziły do ścigania właścicieli placówek pocztowych i rozwiązania ich umów.

W styczniu 2024 r. w ITV wyemitowano czteroczęściowy dramat telewizyjny „Bates kontra poczta”, po czym skandal stał się głównym tematem wiadomości i tematem politycznym.

W wyniku tego serialu skandal z systemem Horizon stał się tematem pierwszych stron gazet. W wyniku petycji i kampanii społecznej ówczesna prezes Post Office Paula Vennells zwróciła honorowy tytuł CBE, a Premier Rishi Sunak ogłosił nowe przepisy mające na celu uniewinnienie niesłusznie skazanych kierowników poczty.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Wiadomości podawane są w dobrej wierze i są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, w momencie publikacji. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za decyzje podejmowane na ich podstawie. Wiadomości nie stanowią porad prawnych ani medycznych. Zawsze sprawdzaj aktualne na oficjalnych stronach.

Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.