Wiadomości

Co mini budżet oznacza dla osób pobierających benefity?

W jesiennym mini budżecie kanclerz Jeremy Hunt potwierdził, że zasiłki (benefity) wzrosną zgodnie z wrześniową inflacją ale zapowiedział również większe sankcje dla osób długotrwale bezrobotnych.

Wzrost zasiłków o 6.7%.

Departament Pracy i Emerytur (DWP) zwykle wykorzystuje wrześniowe dane o inflacji, aby podjąć decyzję o podwyższeniu świadczeń od kwietnia następnego roku. Pojawiły się jednak obawy, że rząd planuje wykorzystać niższą wartość inflacyjną z października. Roczna stopa inflacji za wrzesień wyniosła 6,7% w porównaniu do 4,6% w październiku. Nie doszło jednak do tego i zasiłki oraz emerytury wzrosną o 6.7 %.

Wejdzie to w życie w kwietniu 2024 r. i zwiększy dochód przeciętnej rodziny w ramach Universal Credit o 470 funtów rocznie.

Bardziej rygorystyczne zasady przyznawania zasiłków

Miliony Brytyjczyków mogą zostać pozbawione świadczeń, jeśli nie znajdą pracy w ciągu 18 miesięcy.

Jest to część planów mających na celu pomoc osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym lub długotrwale bezrobotnym w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Ci, którzy nie znajdą pracy w ciągu 18 miesięcy, będą zmuszeni odbywać praktyki zawodowe w ramach planów mających na celu zwiększenie zatrudnienia.

Gospodarstwa domowe, które nie zastosują się do tych zasad, zostaną pozbawione świadczeń, w tym dostępu do bezpłatnych recept i pomocy prawnej.

Pomoc dla najemców

Rząd ma po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. podwyższyć Lokalny Zasiłek Mieszkaniowy.

Local Housing Allowance(LHA) określa maksymalną kwotę dopłaty Housing Benefit lub Universal Credit, jaką mogą otrzymać osoby wynajmujące nieruchomość od prywatnego właściciela.

Około 38% z 4,6 miliona prywatnych najemców w Anglii otrzymuje zasiłek mieszkaniowy.

Kwota, o którą możesz się ubiegać, zależy od obszaru, w którym mieszkasz i wielkości wynajmowanej nieruchomości.

Próg Local Housing Allowance zostanie zwiększony do 30 centyla najtańszych czynszów na rynku lokalnym.

Oznacza to, że każdy, kto wynajmuje dom, który należy do 30% najtańszych prywatnych nieruchomości na wynajem w swojej okolicy, powinien być w stanie pokryć cały czynsz z dodatku mieszkaniowego.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Wiadomości podawane są w dobrej wierze i są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, w momencie publikacji. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za decyzje podejmowane na ich podstawie. Wiadomości nie stanowią porad prawnych ani medycznych. Zawsze sprawdzaj aktualne na oficjalnych stronach.

Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.