Wiadomości

Co mini budżet oznacza dla małych firm i przedsiębiorstw? PODSUMOWANIE

W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych w przyszłym roku w swoim jesiennym oświadczeniu (zwanym również mini-budżetem) kanclerz przedstawił szereg zmian w podatkach i wydatkach państwa, które wpłyną na małe firmy w Wielkiej Brytanii – w tym duże zmiany w składce na ubezpieczenie społecznym.

Jeremy Hunt zapowiedział w sumie 110 różnych zmian, które „pomogą w rozwoju brytyjskiej gospodarki”, a w tym artykule wybraliśmy najważniejsze dla małych firm.

Duże zmiany w składce na ubezpieczenie społeczne

Kanclerz ogłosił istotne zmiany w ubezpieczeniach społecznych (National Insurance), w tym w ubezpieczeniach społecznych klasy 2 i 4, które mogą dotyczyć około dwóch milionów osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Zniesienie obowiązkowej składki National Insurance Class 2

Od kwietnia 2024 r. nikt nie będzie zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance Class 2 w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w ramach samozatrudnienia. Obecnie osoby prowadzące działalność na własny rachunek, których zyski przekraczają 12 570 funtów rocznie, płacą tygodniową ryczałtową stawkę w wysokości 3,45 funta, ale od 6 kwietnia 2024 r. stawka ta zostanie zniesiona. Nadal jednak osoby te będą miały dostęp do świadczeń, w tym do emerytury państwowej.

Osoby osiągające zyski w przedziale od 6 725 GBP do 12 570 GBP będą nadal mieć dostęp do świadczeń, w tym do emerytury państwowej, w ramach National Insurance Credits, ale w rzeczywistości nie będą musiały płacić żadnego ubezpieczenia społecznego.

Osoby osiągające zyski poniżej 6725 funtów oraz inne osoby, które dobrowolnie płacą składki na ubezpieczenie społeczne klasy 2, aby uzyskać dostęp do świadczeń składkowych, w tym emerytury państwowej, nadal będą mogły to robić.

Główna stawka składek na ubezpieczenie społeczne klasy 2 miała wzrosnąć do 3,70 funtów tygodniowo w kwietniu 2024 r. Jednak w przypadku osób płacących dobrowolnie obecna stawka 3,45 funtów tygodniowo zostanie niezmieniona w latach 2024–2025.

Obniżenie składki National Insurance Class 4

Główna stawka składek na ubezpieczenie społeczne osób pracujących na własny rachunek klasy 4 ma zostać obniżona z 9% do 8% od 6 kwietnia 2024 r. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek będą płacić składki na ubezpieczenie społeczne klasy 4 według nowej stawki 8% od zysków pomiędzy 12 570 a 50 270 funtów rocznie i 2% od zysków powyżej 50 270 funtów.

Obniżenie składki National Insurance Class 1 dla osób pracujących na umowę o pracę

Stawka ubezpieczenia społecznego National Insurance Class 1 dla osób zatudnionych zostanie obniżona o 2%

Obniżone zostaną także składki pracowników klasy 1 NI. Od 6 stycznia 2024 r. zostaną one obniżone z 12% do 10% w przypadku zarobków w wysokości od 12 571 GBP do 50 271 GBP (i pozostaną na poziomie 2% powyżej tej kwoty).

Podwyżka krajowej minimalnej stawki godzinowej

Od kwietnia 2024 r. National Living Wage wzrośnie do 11,44 funta. Oznacza to wzrost o nieco ponad 1 funt z obecnych 10,42 funta za godzinę. Nowa stawka będzie dotyczyć pracowników, którzy ukończyli 21 rok życia.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Wiadomości podawane są w dobrej wierze i są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, w momencie publikacji. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za decyzje podejmowane na ich podstawie. Wiadomości nie stanowią porad prawnych ani medycznych. Zawsze sprawdzaj aktualne na oficjalnych stronach.

Copyright 2023 © Total English Limited
Website developed and managed by Uncommon Wed Deisgn Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Tutaj dowiesz się więcej.